Pablo Lopez Luz

geb. in 1979 in Mexico
Woont en werkt in Mexico

Pablo Lopez Luz neemt in vogelperspectief foto's van het stedelijke landschap van Mexico. Hij maakt beelden van de steden die zich in alle richtingen verspreiden, en wil daarmee de relatie tussen de mensheid en haar omringende ruimte becommentariëren. De luchtfoto's van Pablo Lopez Luz boven Mexico-City tonen een chaotisch terrein dat steeds sneller transformeert. We zien een megalopolis bedreigd door de aanhoudende verstedelijking, de overconsumptie van natuurlijke bronnen, de tomeloze bevolkingsgroei en de  toenemende economische ongelijkheid. Beïnvloed door de historische Mexicaanse schilders - die de natuurlijke rijkdom van het land eerden - richt Pablo Lopez Luz zijn camera op de buitenwijken van Mexico-City. Dit gebied was ooit een kale en onbewoonde vallei, maar wordt nu bezet door de migrerende plattelandssamenleving die tevergeefs op zoek is naar een geïndustrialiseerd Eldorado. Luz' onderzoek van het door mensenhanden geschapen landschap bracht hem ook tot de Amerikaans-Mexicaanse grens die hij vanuit een geheel nieuw perspectief bekijkt. Hij vertrok vanuit het oogpunt van het landschap en de oplegging van de politieke grens. Luz volgt de grens langs beide zijden van de compleet tegengestelde regio's. In zijn foto's is de richtingszin totaal verloren en kan men het noorden en het zuiden enkel afleiden door de aanwezigheid van de stad. De notie van de grens wordt daarom geherinterpreteerd, en gestript tot het absolute minimum. Daardoor wordt de aandacht gevestigd op de lichamelijkheid van het landschap zelf, nog voor enig politiek of maatschappelijk discours, of de opkomst van de grensstad. De grens lijkt wel een litteken in de topografie van de regio, een barrière gekrast in de natuur, waarvan de imposante voorwaarden worden bepaald door de mensheid.

© Pablo Lopez Luz